my name

Sunday, March 14, 2010

Mengenali diri.

Setiap individu sepatutnya mengenali dirinya sendiri..Antara cara mengenali diri ialah kita mestilah mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri.Kekuatan dan kelemahan diri yang perlu kita ketahui ialah tingkah laku,pengetahuan,kebolehan dan kemahiran yang kita miliki.Jika kita mengetahui kekuatan dan kelemahan diri,kita akan dapat mengukuhkan kekuatan dan membaiki kelemahan diri.Untuk itu,kita mesti menambahkan pengetahuan dan kemahiran serta mengasah bakat dan kebolehan diri..Selain itu,kita boleh menjadikan pengalaman diri dan pengalaman orang lain sebagai pengajaran hidup..Dengan ini,kita akan dapat memajukan diri,menjadi orang yang berkeyakinan dan dihormati oleh orang lain..

No comments: