my name

Friday, February 26, 2010

sejarah petempatan awal manusia....

Pada masa dahulu ,manusia hidup secara nomad,iaitu hidup secara berpindah-randah dari satu tempat ke satu tempat yang lain..Mereka juga,hidup secara berkelomok atau berkumpulan.Ahli kelompok terdiri dariada ahli keluarga mereka sendiri..Petempatan awal adalah di dalam gua,persekitaran gua,kawasan lapang dan pinggiran sungai atau tasik..


Thursday, February 25, 2010

Selamat menyambut maulidur rasul..