my name

Sunday, March 14, 2010

Sehari dalam kehidupan keluargaku..

Terdapat pelbagai cara kita mengenali anggota keluarga..Kita boleh mengenali mereka dengan lebih mendalam dengan cara bersoal jawab,melakukan pemerhatian atau menja;ankan kajianringkas tentang diri mereka..

No comments: