my name

Friday, March 5, 2010

Tahukah anda?

Makanaa membekal tenaga dan zat yang diperlukan oleh tubuh badan untuk membesar,bermain,bekerja,berfikir dan belajar...Tenaga dan zat makanan yang kita perolehi bergantung pada jumlah dan jenis makanan yang kita makan setiap hari.Oleh itu,kita perlu mangambil makanan mengikut kadar yang dicadangkan dalam piramid makanan...

No comments: