my name

Saturday, January 30, 2010

Solat jangan lupa..

"Maka dirikanlah solat itu (sebagaimana biasa ) sesungguhnya solat ituadalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."(an-nisa:103)..

No comments: